Saturday 29 March 2014

Catbeards and empty shelfs

Har ett nytt catbeard. Vad tycks?

Som min nemesis Vixx påpekade så är det väldigt glest i den bakre bokhyllan. Det beror på att jag har gallrat ut alla oläsa böcker.  Mitt system är som följer: Har tre bokhyllor. En som är proppfull med olästa böcker, en som är semifull med läst fantastik och en som är lite gles med ickefantastik. Har en hel hög med böcker som ligger och väntar på att läsas och stoppas in i hyllan. För att parafrasera en känd kapten. 

These are the voyages of the Feeejay, her continuing mission to explore strange new worlds, to seek out  new epic romances and new dystopian fiction. To boldly read what no one had read before.

Challenge accepted.

No comments: