Thursday 10 July 2014

Läs-a-lot uppdatering:

Har nu läst ut Steglitsan, vilket innebär att jag hittills har läst 585 sidor under denna läs-a-lot-tävling. (Hade läst 197 sidor innan det startade.) Imorgon fortsätter min läs-streak, då jag ska resa till Skåne. Får se vad som blir läst då!

No comments: