Tuesday 10 June 2014

Tematisdag: Sorg

Böcker som berör mig djupt är de som talar om sorg. Jag kan tycka att det är svårt att tala om sorg och porträttera det på ett sätt som för en bok vidare, men när det lyckas då lyckas det bra. Jag har inte läst Cecilia Aherns P:S I love you men tycker filmen skildrar sorg på ett fint sätt. Det pendlar mellan tillbakablickar och förlusten, förtvivlan och hopp. Och för mig är sorg så.

Jag tycker om stora känslor, även om jag kan ha svårt att hantera för mycket svårmod. Det finns något vackert i the human conditionMan talar om att det finns fem steg av sorg vilka innefattar
förnekelseilskaköpslåendedepression och acceptans. Det ligger i människans natur att vid en förlust gå igenom den här processen. Kanske går man inte in i den ordningen, kanske går man inte genom alla stegen, kanske är det svårt att ta sig ut ur något steg, kanske har man svårt att sörja över huvud taget. Människor är olika funtade. Men vi är alla människor.

Detta är ett tungt ämne därför tänkte jag lyfta upp det med en liten fin video för att rama in det hela.Nästa tematisdag handlar om Omläsning : Gör du det? Varför? Varför inte? Vilken bok har du läst om flest gånger?

Här har andra skrivit på veckans tema: Sorg
Västmanländskans bokblogg
I Elinas bokhylla

1 comment:

Elina said...

http://ielinashylla.wordpress.com/2014/06/10/tematisdag-sorg/ - veckans bidrag!