Thursday 5 August 2010

All hail the great outdoors!

Tar mitt pick och pack å beger mig till nordligare trakter, närmare bestämt Älvsbyn, Norrbotten, home of the Brave. Skall äta palt, fiska, vandra i skogen och prat´peijtmåle [dialekten som talas i Piteå Älvsdal].

I kan ju börj mä äin gång å seg att I ha int läst nå bra böcker på sistonä. Men nu sko I läs litt när I jär heijm.

Hädden je schädden dönjäsen!! (just kidding)

Ta det lugnt, Fia will be back in business very soon ;)

2 comments:

snowflake said...

Vo jere du sko läs då?

Fia said...

I läs hajna Gärr Martin. Han jär myche bra!